You are here:

Music and Me

Find out more about making music.

May is New Zealand Music Month

Check out the website for information about events related to New Zealand Music Month https://www.nzmusicmonth.co.nz/what-is-nz-music-month/
 

Learning intentions

In this topic you will learn to:

 • identify key ingredients of songs
 • identify different genre of music
 • write a review of a New Zealand artist or group

Answer these questions to see how you have achieved the learning intentions.

 • name 3 things that make up a song
 • name 3 different music genre
 • write a review about a New Zealand singer or musical group.

Ingredients of a song

Find a partner to work with. Together use online resources to help you find your answers.

 • What is a song?
 • If you were a composer, what would you be?
 • What are the words to a song called?
 • What part of a song tells the story?
 • What part of a song is repeated to tell you the main idea?
 • The hook in a song is the catchiest part. Where might this be found in a song?

New Zealand musicians and musical genres

Musical genre means a type or style of music.

 • View all these video clips of New Zealand songs to hear different styles of music:
 • Choose one and answer the questions:
  • What is the name of the song?
  • Who is the composer of the song?
  • What is the main idea of the song?
  • What genre is the song?
  • Write down the chorus of your song and explain what it tells you.
  • Name some other songs from this artist or group.
  • What did you think of the song? (Think about what you found out in the first question)
  • Why would you recommend it to a friend? (Think about what you found out in the first question)
 • View this video of Nesian Mystik's song For The People and then answer these questions:
  • Which city do the members of Nesian Mystik come from?
  • What genre of music do Nesian Mystik play?
  • Which cultural groups do they come from?
  • Which brown musician first influenced their music?
  • What is jamming?
  • In music, what does having the X factor mean?
  • What music award did they receive recently?
  • Why do Nesian Mystik like being famous?

Write a review to show what you know about a New Zealand singer or a band

These questions will help you write your review. Use sentences and paragraphs when you write your ideas:

 • Who is the singer or the band?
 • Which culture do they represent?
 • What special characteristics do they have?
 • What genre of music do they perform?
 • What story does their music tell?
 • Do you like their music? Why?
 • Would you recommend their music to your friends? Why? Why not?

Cool Kiwi musicians

You can also find out about our musical Cool Kiwis.

Ngā koronga ako

Mā tēnei kaupapa ka ako koe ki te

 • tautuhi i ngā tino wāhanga o ngā waiata
 • tautuhi i ngā tūmomo waiata rerekē
 • tuhituhi i tētahi arotake puoro mō tētahi kaiwaiata, rōpū rānei

Ngā wāhanga o te waiata

Whāia he hoa māu, hei mahi takirua. Mā kōrua e whakamahi ngā rauemi ā-ipurangi i roto i te ‘Information Station' hei āwhina i a kōrua ki te rapu i ngā whakaatu.

 • He aha tēnei mea te waiata?
 • Mēnā he kaitito waiata koe, he aha tāu mahi?
 • He aha te wāhanga o te waiata e whakaatu ana i te pūrākau?
 •  He aha te wāhanga o te waiata e tāruaruatia ana hei whakaatu i te ariā matua?
 • Ko te ‘kīanga puoro’ kei tētahi waiata te wāhanga tino puri mahara. Ka kitea pea tēnei i whea i tētahi waiata?

Ngā kaiwhakatangi nō Aotearoa me ngā tūmomo puoro

Ko te tūmomo puoro he tikanga puoro

 • Mātakitakitia ēnei hopukanga ataata katoa o ētahi waiata nō Aotearoa kia rongo ai ki ngā tūmomo puoro rerekē. Kōwhiria tētahi, ka whakautu ai i ngā pātai e whai ake nei:
 • He aha te ingoa o te waiata?
 • Nā wai te waiata i tito?
 • He aha te ariā matua o te waiata?
 • He aha te momo o te waiata?
 • Tuhia te whiti tāruarua, ka whakamārama ai he aha tāna e kī ai?
 • Whakaingoatia ētahi atu waiata nā tēnei kaitito, rōpū rānei.
 • He aha ōu ake whakaaro mō te waiata? (Whakaarohia tāu i kite ai i te pātai tuatahi)
 •  
 • He aha te take e tūtohu ai koe i tēnei ki tō hoa (Whakaarohia tāu i kite ai i te pātai tuatahi)
 • Tirohia tēnei ataata, ka, whakutua ai i ngā pātai e whai ake nei: Nesian Mystik's - For The People
  • Nō tēwhea tāone ngā mema o Nesian Mystik?
  • He aha te tūmomo puoro e whakatangi ana a Nesian Mystik?
  • Nō ēwhea iwi rātou?
  • Ko tēwhea kaiwaiata kiri pākākā te mea tuatahi i awe i ā rātou puoro?
  • He aha tēnei mea te ‘whakatangi tene’?
  • I roto i te ao puoro, he aha te tikanga o te kīanga ‘āhuatanga X’?
  • I ngā rā tata nei, he aha te tohu i whakawhiwhia e rātou?
  • Nā te aha i pai ai ki a Nesian Mystik te noho rongonui?

Tuhia he arotake puoro hei whakaatu i tō mōhiotanga ki tētahi kaiwaiata, rōpū rānei nō Aotearoa

Mā ēnei pātai koe e āwhina ki te tuhituhi i tō arotake puoro. Whakamahia he rerenga kōrero me ngā kōwae kōrero i a koe e tuhituhi ana i ōu whakaaro.

 • Ko wai te kaiwaiata, rōpū rānei?
 • Nō ēhea ahurea rātou?
 • He aha ō rātou āhuatanga motuhake?
 • Ko tēwhea tūmomo puoro e whakaatu nei rātou?
 • He aha ngā tūmomo kōrero i roto i ā rātou waiata?
 • He pai ā rātou waiata ki a koe? He aha ai?
 • Ka tūtohu koe i tā rātou puoro ki ō hoa? He aha ai? He aha i kore ai?

Ka pēhea au e mōhio ai kua angitu au (paearu angitu)

He aratohu tēnei hei whiriwhiri i pēhea tō whakatutuki i ngā koronga ako. Ko te painga atu, māu anō ngā paearu angitu e hanga i te tīmatanga o te kaupapa kia tau ai ki ōu hiahia.

Ka taea e au te:

 • whakaingoa kia toru ngā wāhanga o tētahi waiata
 • whakaingoa kia toru ngā tūmomo puoro rerekē
 • tuhituhi tētahi arotake puoro mō tētahi kaiwaiata, rōpū rānei nō Aoteroa.

Ka taea hoki koe te kite tō mātou Cool Kiwi whakatangitangi, me mahi hoki he panga whakatangitangi.